Skip to content

Kontakt

Lesy Staré p.s.
Staré č. 208
072 23  Michalovce
 
IČO: 42408733
DIČ: 2120102820
Banka: ČSOB a.s. pobočka Michalovce
IBAN: SK61 7500 0000 0040 2219 6874
 
Výbor:
Hric Ladislav, predseda spoločenstva
tel. 0915 614 993
 
Ivan Marián, podpredseda výboru
Kobulnický Jozef, člen výboru
Ing. Vojtko Igor, člen výboru
Ing. Bereznaninová Oľga, členka výboru
 
Dozorná rada:
Pavlovčák Jozef, predseda dozornej rady
Bazsó Eugen, člen dozornej rady
Janov Jozef, člen dozornej rady
 
LesyStaré_03