Skip to content

Lesy Staré pozemkové spoločenstvo

Oznamy

 

ŤAŽBA A PREDAJ DREVA 
LESY Staré p.s. oznamuje že, vyhlasuje obchodnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa § 276 a násl. Obchodného zákonníka na dodávku prác v lesníckych činnostiach. Viac info TU

ŤAŽBA A PREDAJ ŠTIEPKY
LESY Staré p.s. oznamuje že, vyhlasuje obchodnú súťaž (ďalej len „súťaž“) podľa § 276 a násl. Obchodného zákonníka na dodávku prác v lesníckych činnostiach. Viac info TU

O nás

Spoločenstvo je založené za účelom nakladania a hospodárenia na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva, poľnohospodárskej prvovýroby a s tým súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, hospodárenie v lesoch. Spoločenstvo pôsobí na území katastrálneho územia Staré.

Predmetom činnosti spoločenstva je racionálne nakladať (spravovať) a hospodáriť na spoločných nehnuteľnostiach a obstarávať spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva k nim t.j. ťažba dreva, spracovanie dreva, obchodná činnosť a poľnohospodárska činnosť